GespecialiseerdeJuristen.nl GespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nl

ArbeidsrechtOndernemingsrechtAlgemene Voorwaarden Intellectueel EigendomsrechtEuropese RegelgevingContractenrecht

Home Juridisch Advies Werkwijze Tarieven Disclaimer Privacy Links Blog Contact
 
 

Algemene Voorwaarden

_______________________________________________________________________________

<< Aktie:  Algemene voorwaarden opstellen: €369,- (excl. 21% btw) ! >>

<< Email nu o.v.v. ''aktie algemene voorwaarden opstellen''. >>  (geldig tot 15-04-2015)
_______________________________________________________________________________

Een bedrijf starten of een onderneming runnen is ondenkbaar zonder goede algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Hiermee sluit u aansprakelijkheid uit regelt zaken als leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud, overmacht, reclames en toepasselijk recht in geval van een geschil.

Laat uw leveringsvoorwaarden opstellen, checken of redigeren door de juridisch specialist van GespecialiseerdeJuristen.nl.

Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Houden ze rekening met de meest recente wettelijke voorschriften op het gebied van koop op afstand? Weet u hoe u de leveringsvoorwaarden moet hanteren? Bent u op de hoogte van de potentiële problemen rond toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internet-transacties en afstandskoop? Bieden uw leveringsvoorwaarden u de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid? Bent U op de hoogte van de knelpunten bij exoneratieclausules in de praktijk?

Er geldt in het kader van de algemene voorwaarden een wettelijke informatieplicht en de algemene bepalingen mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Wij zorgen er voor dat de leveringsvoorwaarden in lijn zijn met uw bedrijfsvoering, zodat u veilig en met een gerust hart kunt zakendoen.

Een bedrijf of webwinkel beginnen is zoals gezegd ondenkbaar zonder goede maatwerk algemene voorwaarden. Leveringsvoorwaarden maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Met goede leveringsvoorwaarden sluit u aansprakelijkheid uit en regelt u zaken als leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud en overmacht.

De algemene voorwaarden, ook wel algemene bepalingen genoemd, kunnen het best gedeponeerd worden bij de KvK of bij de Rechtbank.

Laat uw algemene voorwaarden opstellen door GespecialiseerdeJuristen.nl.

 

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan GespecialiseerdeJuristen.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

GespecialiseerdeJuristen.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht!

 

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: 

 

 
 

Heeft u een juridische vraag neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon of gebruik het contactformulier:

Contact