GespecialiseerdeJuristen.nl GespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nl

ArbeidsrechtOndernemingsrechtAlgemene Voorwaarden Intellectueel EigendomsrechtEuropese RegelgevingContractenrecht

Home Juridisch Advies Werkwijze Tarieven Disclaimer Privacy Links Blog Contact
 
 

Arbeidsrecht

GespecialiseerdeJuristen.nl kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsrechtelijke aangelegenheden, zoals ontslagprocedures, arbeidscontracten, loonvorderingen, proeftijd en arbeidsomstandigheden; de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep alsmede Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW.

 Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule 2013?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Hoe stel ik een ontslagbrief op en wat moet er in staan?
 • Wat is de opzegtermijn bij ontslag?
 • Ik wil afscheid nemen van een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Ik wil ontslag geven aan een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Hoe zit het met het in dienst nemen van buitenlandse werknemers?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden in geval van collectief ontslag?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Hoe kan ik ontslag nemen zonder mijn recht op een uitkering te verspelen?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist arbeidsrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures  bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan GespecialiseerdeJuristen.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

GespecialiseerdeJuristen.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

 

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: 

 

 
 

Heeft u een juridische vraag neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon of gebruik het contactformulier:

Contact