GespecialiseerdeJuristen.nl GespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nl

ArbeidsrechtOndernemingsrechtAlgemene Voorwaarden Intellectueel EigendomsrechtEuropese RegelgevingContractenrecht

Home Juridisch Advies Werkwijze Tarieven Disclaimer Privacy Links Blog Contact
 
 

Contractenrecht

GespecialiseerdeJuristen.nl kan u adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede arbeidsovereenkomsten, opdrachtverleningen, huurovereenkomsten, internationaal privaatrecht, consumentenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten en verzorgen wij pro-active lawyering: risicobeheersing alsmede risicoinschatting bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten.

Ook voor de juridische aspecten van elektronisch contracteren, internet-transacties en afstandskoop kunt u bij ons terecht. Voor het controleren van uw contracten bent u bij ons aan het juiste adres.

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan GespecialiseerdeJuristen.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

GespecialiseerdeJuristen.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.  

 

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: 

 

 
 

Heeft u een juridische vraag neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon of gebruik het contactformulier:

Contact