GespecialiseerdeJuristen.nl GespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nlGespecialiseerdeJuristen.nl

ArbeidsrechtOndernemingsrechtAlgemene Voorwaarden Intellectueel EigendomsrechtEuropese RegelgevingContractenrecht

Home Juridisch Advies Werkwijze Tarieven Disclaimer Privacy Links Blog Contact
 
 

Juridisch Advies

Iedereen met een juridische vraag of probleem kan zich tot ons wenden: onze cliëntele bestaat zowel uit particulieren (burgers) als rechtspersonen (bedrijven/ MKB, verenigingen, stichtingen).

GespecialiseerdeJuristen.nl kan u adviseren en bijstaan bij arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, sociale zekerheidsrechtelijke, intellectueel eigendomsrechtelijke en contractenrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van Algemene Voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site.

 • Arbeidsrecht, zoals ontslagprocedures, arbeidscontracten, loonvorderingen, proeftijd en arbeidsomstandigheden;
 • Ondernemingsrecht, zoals juridisch advies MKB, bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, huurcontracten, het beschermen van een merk, aanbestedingen, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames, Europese Regelgeving;
 • Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen van uw ideeën, handelsnaam, copyrights, nationaal en internationaal;
 • Procesrecht, juridische procedures; dagvaardingen, het voeren van rechtszaken in eerste aanleg; minnelijke schikkingen
 • Contractenrecht, alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, aansprakelijkheid, beoordelen van standaardcontracten;
 • Algemene Voorwaarden, tbv uw beroep, bedrijf of internet site. Exoneratieclausules, pro-active lawyering, risicobeheersing en risicoinschatting. Zijn de algemene voorwaarden nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bieden ze U de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid?
 • de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep;
 • Sociale Verzekeringen als ZW, WW,WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW.
 • Bestuursrecht, zoals bezwaarschriftprocedures, beroep bij de rechter en hoger beroep bij de Raad van State. 

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met ontslagvergoedingen en de Kantonrechtersformule?
 • Voldoen mijn arbeidscontracten en -voorwaarden aan de nieuwste regelgeving?
 • Ik wil afscheid nemen van een werknemer. Wat zijn de juridische mogelijkheden en de daarbij behorende kosten?
 • Mijn bedrijf zit midden in een reorganisatie. Wat is arbeidsrechtelijk mogelijk?
 • Wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties van de overname van bedrijfsactiviteiten?
 • Hoe los ik arbeidsconflicten met individuele medewerkers op?
 • Wat zijn de risico's van het werken met tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten?
 • Hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
 • Wat zijn de juridische risico's van de arbeidsomstandigheden van mijn medewerkers?
 • Welke mogelijkheden heb ik bij het onderhandelen met vakbonden?
 • Hoe zit het met het concurrentiebeding?
 • Hoe geef ik ontslag aan mijn bediende?
 • Wanneer wordt een tijdelijk contract omgezet in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd?

Voorbeelden van ondernemingsrechtelijke vragen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen? Hoeveel kost juridisch advies hierover?
 • Hoe verloopt collectief ontslag?
 • Hoe zijn de zaken geregeld tussen de vennoten onderling: hoe zit het met het vennootschapsrecht?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures  bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan GespecialiseerdeJuristen.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

GespecialiseerdeJuristen.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en juridisch advies over de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Doordat wij lage overheadkosten hebben zijn wij een stuk goedkoper dan de gemiddelde advocaat. Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het civiele recht, beschikken wij over een uitgebreid netwerken hebben we jarenlange ervaring zowel als jurist als als ondernemer. Daardoor kennen we de verschillende procedures die voor burgers, bedrijven en stichtingen van belang zijn, en zitten we er bovenop als er nieuwe wetgeving wordt ingevoerd (vaak vanwege de implementatie van Europese Richtlijnen). Bovendien kunnen we maatwerk leveren in combinatie met persoonlijk advies, kunnen we flexibel opereren en zijn we niet gebonden aan de standaardprocedures van een groot bedrijf. Dit betekent dat wij, als gespecialiseerde juristen sneller kunnen inspringen als het nodig is, en beter anticiperen op nieuwe wetgeving die voor u of voor uw bedrijf van belang is. 

 

Juridisch nieuws en juridische actualiteiten: 

 

 

 

 
 

Heeft u een juridische vraag neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon of gebruik het contactformulier:

Contact